Plast til olje

Vi tilbyr løsningen for miljømessige utfordringer ved å minske plastavfall og gjøre det om til olje for å gjøre jorden mer økologisk.Watec Solutions tilbyr tjenester rundt design, utvikling og salg av avansert maskinerisystem for resirkulering av plastavfall omgjort til olje. Vi sikter på å utrydde plastavfall av typen PP, PE og PS jorden rundt.Teknologien og utstyret vårt er tilgjengelig for et hvert land. Vi tilbyr et kompakt og lett maskineri med enkelt oppsett på steder plastavfall samles og behandles.

Systemkonseptet vårt har blitt godt tatt i mot i EU-land (Spania, Frankrike, England, Italia og Romania) samt land med utfordrende økning av mengder plastavfall (Iran, Indonesia, Nigeria, Fillippinene, Bangladesh og Mexico.)


Vårt system har blitt introdusert på FN-organisasjonen UN Universitys nettside sammen med videoklipp på YouTube som har ført til uventede reaksjoner og flere henvendelser. Be-h, vårt lett transporterbare maskineri, anerkjennes som et godt pedagogisk verktøy for å lære barn den viktige betydningen av miljø og resirkulering av avfall ved å vise hvordan plast kan omgjøres til olje. Vi har også holdt en presentasjon under en UNEP workshop holdt i The Industrial General Research Institute of Japan.
Ikke nøl med å kontakte oss dersom du skulle være interessert i feilfri resirkulering av plast med våre systemer. Vi ønsker henvendelser fra avfallsresirkulerende bedrifter, miljømessige forvaltninger av bedriftsseksjoner og miljømessige myndighetsdepartementer velkomne.