Solenergi

Morgendagens problemer kan ikke løses med gårsdagens løsninger. Watec Solutions er derfor stolt av å være en bidragsyter mot et bærekraftig og viktig grønt skifte.Solenergibransjen er i ekstremt rask utvikling. Denne utviklingen har gjort paneler billigere og mer effektive. Men solcellepaneler fungerer på lik linje som veldig mye annet. Dersom solpanelene ikke er rene, vil de ikke fungere optimalt.På grunn av dette har Watec Solutions satset på at overflatebehandling vil gjøre det mulig å effektivisere paneler, redusere vedlikeholdet og at man gjennom dette vil kunne beskytte investeringen til enten gigantiske parker, eller privateide solcellepaneler.

Sluttproduktet under navnet «Solar Coating» er for tiden gjenstand for omfattende test hos vår samarbeidspartner hos IFE på Kjeller i Lillestrøm. Test resultater vil foreligge i løpet av 2H 2019.


Teknologi

Ved å utnytte grunnstoffer og kombinere dette med avansert nanoteknologi har vi kunnet skape en overflatebehandling som soiler og gir en anti-refleksjonseffekt på overflaten til solcellene. Egenskapene til produktet sørger for at overflaten derfor holder seg ren, at temperaturen til overflaten synker og dermed at effektiviteten øker.
Produktet selges RTU og sprayes direkte på og tørkes av for at produktet skal gå inn i alle overflatens porer og fine sprekker.

Produktet kan også integreres med rengjøringssystemer og vaskeroboter på større anlegg.


Våre konsulenter vil stå til hjelp og veiledning dersom det skulle være spørsmål til knyttet til applisering.


Hvorfor overflatebehandle solcellepaneler med vår kjemi?

Vår kjemi har vært gjennom utallige tester som har gitt oss svar på både økt effektivitet ved rengjøring av paneler og bevist reduksjon i vedlikehold. Disse faktorene alene sørger for en relativt rask og dokumenterbar gevinst sammenlignet med kostnaden for kjemien.
I tillegg er Watec Solutions blitt medlem av Solenergiklyngen, fordi vi har produkter for bransjen og en bevissthet og mål om å bidra til gode løsninger for bedre effektivitetsutnyttelse.


Hva nå?

Økt effektivitet og redusert vedlikehold er en av nøklene for å få økt utnyttelse av grønn solenergi pr i dag. Vi lever i en verden som begynner å få redusert tilgang til vann for rengjøring, økt kostnad for vann og plass til å lage solcelleparker. 2-10% økt effektivitet av eksisterende paneler vil gi 2-10% mindre behov av nye paneler. 2-10% mindre vedlikehold vil resultere i 2-10% redusert bruk av tilgjengelig vann til fordel for energiproduksjon.