Glassutbedring

Watec Solutions er et selskap som har fokus på å gjøre miljøvennlige og teknologiske tjenester tilgjengelige for entreprenører, som et alternativ til dagens metoder.

Skader på vindusglass har økt de siste årene fordi omfanget av glass på fasader er større på moderne bygg, sammenlignet med tidligere. Dermed vil det oppstå skader på de fleste byggeprosjekter. Vi jobber mot entreprenører der vi bistår med befaring, rapportering og utbedring av vindusglass med avvik.

Å bytte ut et skadet vindusglass medfører unødvendige store kostnader og tidsbruk for entreprenørene. I tillegg utsettes miljøet for økende CO2 utslipp når det skaderammede glasset smeltes ned, og våre tjenester reduserer slike utslipp. Vi tilbyr glasstjenester som forhindrer dette utslippet og skaper en kostnadseffektiv, tidsbesparende og miljøvennlig løsning for entreprenørene. Våre referanser viser at kundene kan være trygge på at våre tjenester ikke vil skade kvaliteten på vindusglasset.

Nybygg

Under et byggeprosjekt er det mye trafikk og et stort antall med aktiviteter der glass ofte utsettes for uheldig kontakt som skaper riper og andre estetiske avvik. Vi tilbyr et kostnadseffektivt alternativ til utskifting av vindusglass med riper og andre visuelle skader.

Watec Solutions blir derfor hentet inn både før og etter overlevering av nye boliger for å bistå med utbedring. Vi utfører både solid faglig befaring og utbedring av avvik. I prosessen har vi tett kommunikasjon med entreprenørens ansvarshavende og koordinerer oppdragene i tett dialog. Dersom boligene er overlevert og innflyttet, bistår vi entreprenørene med koordinering mot aktuelle beboere.

Ved bruk av egnet utstyr, materiell og kjemi, sliper og polerer vi glassene til en vesentlig rimeligere kostnad sammenlignet med utskiftning. På denne måten får entreprenørene en kostnads-og tidseffektiv løsning på avvikene. Dette er med på å øke tilfredsheten ved overlevering av leilighetene.

Der vi gjør utbedringer etter overlevering opplever vi en meget positiv holdning og respons på våre tjenester også fra beboere. Mange boligkjøpere verdsetter økende miljøfokus og endring fra “bruk og kast kultur”. Entreprenørene gir entydige tilbakemeldinger på at våre tjenester oppleves som et effektivt og bærekraftig alternativ til utskifting av glass.

Vedlikehold

Watec Solutions har den siste tiden også fått oppdrag på vedlikehold av boligbygg, forretningslokaler og fasader generelt. Spesielt opplever vi at terrasseglass med skader som et økende problem, som vi har løsninger for.

Anløping er en form for skade som normalt forårsakes av mineraler ved avrenning fra betong, mur, impregnering og andre kjemikalier. Normalt fremstår anløping på glass som et gråaktig matt belegg, som reduserer glasskvaliteten. Ved høy fuktighet og temperatur kan glass anløpe i løpet av kort tid. Når glassoverflaten utsettes for UV-stråling fra sollys, setter ofte mineralforekomst seg fast på glassoverflaten. Når mineralforekomst har festet seg på glassflaten vil det være svært vanskelig å fjerne dette med vask. Watec Solutions har teknikker for å utbedre slike skader.

Glassene kan utbedres med polering, og bruk av skrape eller kjemi anbefales ikke. Kjemi vil ikke fjerne alt, og skrape kan skade overflaten ved å skape riper og nye avvik. Watec Solutions tilbyr sliping og poleringstjenester som sparer kunden for kostnader, tid og er en miljøvennlig og bærekraftig tjeneste.

Noen av våre kunder

Adresse

Storgata 14, 2000 Lillestrøm, Norway