Om oss


Watec Solutions AS er et norsk moderne selskap som fokuserer på å levere de beste produktene for overflatebehandling. Vi har en egen høyteknologisk produktlinje som vi kaller Watec Kjemi. Alle produktene er miljøvennlige, og i tillegg leverer vi ulike tjenester som naturlig henger sammen med våre kjemiprodukter.

Glassliping og glasspolering kan vi nevne spesielt som et meget viktig miljøtiltak. I stedet for å vrake og nedbryte skadet fasadeglass, sliper vi glasset slik at det blir bedre enn nytt. Deretter legger vi på overflatebeskyttelse med våre egne miljøvennlige kjemiprodukter som vi mener er markedsledende i denne sammenhengen. Kunden sparer kostnader ved at dette er rimeligere enn bytte ut glassene, og miljøet blir også en vinner.

Produktene vi selger produseres i Europa noe som også er bra i miljøsammenheng. Korte fraktruter sparer miljøet og det er også en fordel med kort vei til fabrikkene ved reklamasjon eller nyutvikling. Fabrikkene vi samarbeider med er lokalisert i Sverige, Tyskland og England. Vi arbeider også løpende med utvikling av nye og spennende løsninger for å motivere for økt miljøfokus på en lønnsom måte.

Visjon

«Vår drøm er at vi med våre produkter og tjenester, skal bidra til at det vil være lønnsomt å tenke og prioritere miljøvennlige løsninger.»


«Vi gjør ingen kompromiss med kvalitet, og våre produkter og tjenester skal være miljøvennlige.”


Jan-Erik Berg
Styreleder
jan-erik@watec.no