Watec Solutions er et norsk moderne selskap lokalisert i Lillestrøm som ble stiftet i 2016. Selskapet har siden oppstart hatt en visjon om å hjelpe våre kunder til å tjene på å velge våre miljøvennlige tjenester og produkter, og har med dette klart å bygge en imponerende og lojal kundemasse.

Watec Solutions er et privat eid selskap med investorer og ledelse som tar vare på og støtter under selskapets genuine ønske med å være en spydspiss inn mot en grønnere hverdag. Vi har til nå utviklet de produkter og tjenester vi mener er viktig for å supplere sektorer som har utfordringer med å velge miljøvennlige over ikke-miljøvennlige tiltak, samtidig med å ikke gå på kompromiss med kvaliteten.

Som selskap er vi i konstant utvikling, og med våre kreative og faglig dyktige medarbeidere retter vi kursen mot videre forskning, utvikling og testing mot å gjøre våre løsninger desto mer effektive for våre kunder.

Visjon

«Vår drøm er at vi med våre produkter og tjenester, skal bidra til at det vil være lønnsomt å tenke og prioritere miljøvennlige løsninger.»

«Vi gjør ingen kompromiss med kvalitet, og våre produkter og tjenester skal være miljøvennlige.”

Jan-Erik Berg
Styreleder
jan-erik@watec.no